Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rafał Potocki
12.02.2018

Dzisiaj, 12 lutego 2018 r. Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Marek Małkowski oraz Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciech Skowronek uczestniczyli w odprawie Ministra SWiA Joachima Brudzińskiego z szefami i komendantami służb z województwa lubuskiego.

Realizacja założeń programu modernizacji oraz bezpieczeństwo i praca służb mundurowych województwa lubuskiego były głównym tematem odprawy, jaka odbyła się siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.W odprawie wzięli udział również m. in.: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz komendanci służb podległych MSWiA z województwa lubuskiego.

Wszystkich obecnych przywitał Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, który podczas swojego wystąpienia wskazał, że  zadania stawiane przez rząd w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu są realizowane. Wojewoda wskazał na bardzo dobrą współpracę ze służbami oraz podkreślił, iż szybka i skuteczna reakcja służb na wszelkie sygnały otrzymywane od społeczeństwa, wzmacnia poczucie ich bezpieczeństwa.

– Bezpieczne państwo musi oznaczać dobrze wyposażone, dobrze wyszkolone i wynagradzane służby. Rzeczą priorytetową dla nas pozostaje program modernizacji służb mundurowych. Chcemy kontynuować ten proces, który ma się zakończyć odczuciem w portfelach i kieszeniach funkcjonariuszy konkretnego zastrzyku finansowegopowiedział minister Joachim Brudziński w trakcie odprawy. Zapowiedział, że od 1 maja rozpoczną się wypłaty podwyżek dla najmniej zarabiający funkcjonariuszy, a w ramach całego programu w latach 2017-20 do Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej trafi łącznie ok. 9 mld zł.

Podczas odprawy komendanci wojewódzcy poszczególnych służb, zrelacjonowali Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimowi Brudzińskiemu realizację programu modernizacji w ich jednostkach oraz wskazali jak przedstawiało się bezpieczeństwo  w obszarach, za które są odpowiedzialni. W związku z tym przedstawili charakterystykę pracy swych funkcjonariuszy, która wysoko została oceniona przez społeczeństwo w tej części Polski. Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen.bryg. SG Wojciech Skowronek podczas swojego wystąpienia wskazał, że w minionym roku funkcjonariusze NoOSG ogółem zatrzymali/ujęli 6070 osób, w tym za wykroczenia oraz przestępstwa migracyjne zatrzymano 4787 osób. Zabezpieczono nielegalne towary o wartości niemal 111.000.000 mln zł. W ramach kontroli legalności zatrudnienia, sprawdzono legalność wykonywania pracy przez 9527 cudzoziemców. W ramach realizowanych czynności unieważniono/cofnięto 1226 wiz. 3355 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące ich do powrotu. Na 3 lotniskach NoOSG odprawiono łącznie 4.619.407 osób, w tym w ramach ruchu spoza Schegen 2.018.014 pasażerów. W ramach prowadzonego naboru do służby w NoOSG przyjęto 50 nowych funkcjonariuszy. W 2017 roku 20 funkcjonariuszy wspierało służby macedońskie w opanowaniu napływu imigrantów, a 16 brało udział w misjach zagranicznych koordynowanych przez Agencję Frontex. Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG gen.bryg. SG Wojciech Skowronek wskazał również, że dzięki ustawie modernizacyjnej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zakupił  flotę transportową (busy, samochody osobowe i terenowe), a także uzbrojenie i wyposażenie (kamizelki kuloodporne, karabinki Mini-Beryl, lornetki pryzmatyczne i latarki). Pieniądze zostały także przeznaczone na sprzęt łączności i informatyki. W ramach programu przebudowano krytą strzelnicę w Komendzie Oddziału w Krośnie Odrzańskim i stworzono system kontroli dostępu do komendy. W kolejnych latach Nadodrzański Oddział SG planuje kupić kolejne karabinki Mini-Beryl, a także samochody patrolowe i terenowe, auta do przewozu osób zatrzymanych, Schengenbusy i mikrobusy (łącznie 35 pojazdów). Zmodernizowane zostaną także Placówki SG w Tuplicach, Kłodzku, Krośnie Odrzańskim i Gorzowie Wlkp. Planowany jest też zakup radiotelefonów cyfrowych. Kończąc spotkanie Minister SWiA Pan Joachim Brudziński,  podziękował za trud włożony w służbę w minionym roku, co skutkowało zagwarantowaniem bezpieczeństwa społeczeństwu. Blisko 90 % osób czuje się bezpiecznie. Minister zwrócił również uwagę na kwestię przestrzegania najwyższych standardów służby przez funkcjonariuszy formacji podległych szefowi MSWiA. Zaznaczył, że nie może być przyzwolenia na sytuacje, które szkodzą wizerunkowi Policji, Państwowej Straży Pożarnej czy Straży Granicznej, aby służby te były elitarne. W swoim wystąpieniu odniósł się także do naboru kandydatów do służby. To zawsze musi być nabór pozytywny. Zarówno do Policji, jak i Straży Pożarnej, do Straży Granicznej mają trafiać najlepsi.

 

do góry