Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 23 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

23 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju

Rafał Potocki
01.03.2018

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w przeciągu trzech ostatnich dni, przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, okazało się że 23 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 6 obywateli Ukrainy oraz 1 obywatel Białorusi, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Następnych 13 cudzoziemców (7 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Egiptu oraz 1 obywatela Rosji, Indii, Białorusi oraz Turcji) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju. Obywatel Indii, który jak ustalono złożył wniosek o azyl w Niemczech, do czasu przekazania stronie niemieckiej przebywał będzie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Wobec dwóch obywateli Egiptu, którzy którzy złożyli do Wojewody Małopolskiego wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP, a potem nielegalnie przekroczyli polsko-niemiecką granicę zastosowano środki alternatywne do detencji. Cudzoziemcy otrzymali postanowienie nakazujące im cotygodniowe zgłaszanie się do Placówki SG Warszawa-Okęcie, do czasu zakończenia postępowania.

Pozostali cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Kolejnych 3 cudzoziemcówobywatela Ukrainy Gruzji oraz Izraela zatrzymano w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że cudzoziemcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy wszystkich ukarano mandatami karnymi.

 

do góry