Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadużyli procedury uchodźczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadużyli procedury uchodźczej

Rafał Potocki
02.03.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przejęli od strony niemieckiej sześcioosobową rodzinę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemcy wcześniej starali się w Polsce o ochronę międzynarodową.

Czeczeni, nadużywając procedury uchodźczej nielegalnie przekroczyli granicę, gdyż zgodnie z prawem cudzoziemiec, po złożeniu wniosku o objęcie go ochroną międzynarodową, powinien we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców i nie może opuszczać naszego kraju. Dokumenty wydane cudzoziemcom – Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca- legalizują pobyt w naszym kraju , ale nie uprawniają do przekraczania granicy. Obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej, po nielegalnym przekroczeniu granicy,  próbowali uzyskać ochronę międzynarodową również w Niemczech oraz Belgii. Komendant Placówki SG w Zgorzelcu wydał cudzoziemcom decyzje zobowiązujące ich do powrotu, orzekając jednocześnie o zakazie wjazdu na terytorium naszego kraju oraz innych państw strefy Schengen. W powrocie do kraju zamieszkania pomoże im IOM – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.


 

do góry