Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wyróżnieni za odmowę przyjęcia łapówki - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wyróżnieni za odmowę przyjęcia łapówki

Rafał Potocki
06.03.2018

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG gen.bryg. SG Wojciech Skowronek, w obecności kadry kierowniczej NoOSG oraz nowych funkcjonariuszy SG, wyróżnił listami gratulacyjnymi dwóch funkcjonariuszy z Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach, którzy odmówili przyjęcia korzyści majątkowej.

23 lutego 2018 r. funkcjonariusze z Placówki SG we Wrocławiu–Strachowicach – mł. chor. SG Daniel Góra oraz sierż.szt. SG Radosław Banaś przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec 26- letniego obywatela Ukrainy. W toku kontroli, ustalono, że cudzoziemiec nie stawił się do pracy w Polsce i wracał z Czech gdzie pracował nielegalnie. W związku z powyższym zachodziły przesłanki do zatrzymania cudzoziemca i wydania mu decyzji zobowiązującej do powrotu z jednoczesnym orzeczeniem zakazu wjazdu na terytorium naszego kraju. Mężczyzna zaproponował funkcjonariuszom 800 dolarów amerykańskich za odstąpienie od czynności służbowych. Funkcjonariusze odmówili przyjęcia korzyści majątkowej i zatrzymali cudzoziemca. Komendant Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach unieważnił cudzoziemcowi posiadaną wizę oraz wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, określając jednocześnie  zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat. Obywatelowi Ukrainy postawiono również zarzuty karne w związku z próbą wręczenia korzyści majątkowej. 

do góry