Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 29 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

29 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju

Rafał Potocki
07.03.2018

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w przeciągu ostatnich dwóch dni przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzono, że 29 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 9 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Następnych 17 cudzoziemców (7 obywateli Ukrainy, 3 obywateli Mołdawii, 2 Egiptu, 2 Iraku, 2 Gruzji oraz obywatela Indii) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju. Obywatela Egiptu oraz Iraku przekazano w ramach readmisji stronie niemieckiej, a pozostali cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Kolejnych 3 cudzoziemców –obywatela Rosji, Indii oraz Turcji zatrzymano w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że cudzoziemcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy wszystkich ukarano mandatami karnymi.

do góry