Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Dni Bezpieczeństwa - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dni Bezpieczeństwa

Rafał Potocki
10.09.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kłodzku uczestniczyli w zorganizowanych w czeskim Jeseniku Dniach Bezpieczeństwa.

Dni Bezpieczeństwa - to kolejne tego typu przedsięwzięcie zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Jeseniku plk. Bc Ludmiłę Andelovą, a skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Prezentacja polskich i czeskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, połączona była z pokazem działań oraz sprzętu. W akcji promocyjnej wzięły udział między innymi Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna, Wojsko, Pogotowie Ratunkowe i Służby Celne.

W punkcie informacyjnym funkcjonariusze z Placówki SG w Kłodzku przedstawili specyfikę pełnienia służby w Straży Granicznej oraz zaprezentowali sprzęt służbowy, transportowy i umundurowanie SG. Wśród uczestników promowano również bezpieczne zachowanie.

W ramach przedsięwzięcia odbyło się także międzynarodowe spotkanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, podczas którego podsumowano działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa na polsko-czeskim pograniczu. Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz wypracowania wspólnych rozwiązań w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej.

do góry