Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Ormianin podróżował z fałszywą wizą - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ormianin podróżował z fałszywą wizą

Joanna Konieczniak
19.11.2018

Funkcjonariusze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali obywatela Armenii. Mężczyzna podróżujący autokarem do Warszawy w trakcie kontroli przedstawił swój paszport z zamieszczoną w niej francuską wizą.

18 listopada funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali autokar, którym podróżował obywatel Armenii. W trakcie kontroli dokumentów cudzoziemiec posłużył się paszportem z zamieszczoną w nim fałszywą francuską wizą Schengen oraz fałszywymi stemplami kontroli granicznej. Cudzoziemiec w swoim paszporcie miał również zamieszczoną stampilę informującą, że pod koniec sierpnia złożył wniosek o pobyt czasowy na terytorium Polski u Wojewody Mazowieckiego.

Cudzoziemiec przyznał, że do tej pory przebywał we Francji, ponieważ chciał tam założyć firmę i pracować a do Polski przyjechał ze względu na formalności w polskim urzędzie. Obywatel Armenii został zatrzymany za posługiwanie się podrobioną wizą oraz za usiłowanie wyłudzenia pobytu czasowego na terenie RP na podstawie podrobionej wizy.  

Cudzoziemiec przyznał się do zarzuconych mu czynu i dobrowolnie podał się karze. Dodatkowo w terminie 15 dni musi opuścić Polskę i przez rok nie wjedzie na terytorium RP oraz pozostałych państw obszaru Schengen.

 

do góry