Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Zatrzymano 66 osoby, które załamały przepisy obowiązujące w naszym kraju - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano 66 osoby, które załamały przepisy obowiązujące w naszym kraju

Joanna Konieczniak
20.01.2020

Tylko w trakcie pięciu ostatnich dni funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali lub ujawnili 66 osób, które złamały polskie prawo. 60 z nich to cudzoziemcy, którzy złamali obowiązujące ich przepisy. Zatrzymano również 5 Polaków i Litwina poszukiwanych na podstawie listów gończych.

W trakcie kontroli legalności pobytu, które przeprowadzili funkcjonariusze  Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w dniach 15-19 stycznia ustalono, że 33 obywateli Ukrainy, 12 obywateli Gruzji, 1 obywatel Maroka, 1 obywatel Mołdawii, 1 obywatel Rosji i 1 obywatel Białorusi przeterminowali swój pobyt na terytorium naszego kraju. Wobec nich zostały już wydane decyzje o zobowiązaniu do powrotu z określonym czasowym zakazem wjazdu na terytorium Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen.

Zatrzymano także czterech obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy z prawem do pracy, jednak wykorzystywali je w innym celu. Wizy te zostały cofnięta a cudzoziemcy zobowiązani do powrotu do swojego kraju. 

Zatrzymano również 3 obywateli Ukrainy oraz obywatela Gwinei za przekroczenie granicy państwowej z Niemiec do Polski wbrew obowiązującym przepisom. Natomiast obywatel Serbii i obywatel USA otrzymali decyzje nakazujące im wyjazd z Polski z uwagi na to, iż pracowali w Polsce niezgodnie z przepisami.

Zatrzymano również obywatela Rosji, który posłużył się w trakcie kontroli podrobionym litewskim dokumentem oraz obywatela Gruzji, który posiadał przy sobie podrobiony rumuński dowód osobisty.

Zatrzymanych 5 Polaków, którzy poszukiwani byli przez wymiar sprawiedliwości lub organy ścigania listami gończymi w celu odbycia zasądzonych kar pozbawienia wolności trafiło do aresztu śledczego lub najbliższego zakładu karnego. W przeważającej mierze osoby te były poszukiwane za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego czy prowadzenie pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu. Natomiast zatrzymany obywatel Litwy, który dopuścił się przestępstw karno-skarbowych, mógł skorzystać z możliwości uniknięcia pobytu w zakładzie karym w zamian za uiszczenie zaległej kary w wysokości 7,2 tys. złotych Nie skorzystał z tej możliwości i najbliższe 60 dni spędzi w odosobnieniu.

 

 

 

do góry