Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Policja węgierska zatrzymała 29 cudzoziemców po informacji PSG w Tuplicach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Policja węgierska zatrzymała 29 cudzoziemców po informacji PSG w Tuplicach

Alicja Winiarska
30.07.2021

Jednym z istotnych elementów budowy wspólnego systemu bezpieczeństwa strefy Schengen jest współpraca służb granicznych. Zasadą jest efektywne działanie w interesie wszystkich państw członkowskich, a podstawową wartością jest swoboda przemieszczania się. Dzięki skoordynowanym działaniom Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, nie dopuszczono do wjazdu na Węgry zestawu ciężarowego z 29 cudzoziemcami ukrytymi w naczepie.

O zdarzeniu z dnia 28.07 poinformowali funkcjonariusze węgierskiej Policji, którzy po informacji PSG w Tuplicach w przejściu granicznym Csanadpalota skierowali do kontroli wytypowany zestaw ciężarowy. Sukces węgierskich policjantów jest konsekwencją efektywnej współpracy PSG w Tuplicach z Inspekcją Policji Federalnej w Forst. Obie jednostki podjęły działania ukierunkowane na identyfikację organizatorów ujawnionego po stronie niemieckiej 08.06.2021 r. przerzutu 18 obywateli Turcji. Z uzyskanych informacji wynika, że grupa 29 obywateli Turcji, miała być przewieziona przez terytorium Polski do Niemiec. Zagrożenie związane z przerzutem cudzoziemców w przestrzeniach ładunkowych pojazdów pozostaje jednym z głównych zagrożeń notowanych na polsko-niemieckiej granicy wewnętrznej. Zaangażowanie międzynarodowych grup przestępczych, organizacja każdego etapu podróży cudzoziemców powodują, że walka z procederem jest wyjątkowo trudna i wymaga skoordynowanych międzynarodowych działań.

do góry