Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Polsko-niemieckie patrole zatrzymały cudzoziemców lekceważących przepisy migracyjne - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Polsko-niemieckie patrole zatrzymały cudzoziemców lekceważących przepisy migracyjne

Joanna Konieczniak
31.08.2021

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali wczoraj trzech cudzoziemców naruszających prawo do swobodnego przemieszczania się po krajach strefy Schengen.

Wspólny polsko-niemiecki patrol zauważył w okolicy mostu kolejowego w Świecku mężczyznę, który szedł w stronę niemieckiej granicy. Okazało się, że mężczyzna ten to 40-letni obywatel Mołdawii, który usiłował niezgodnie z przepisami przekroczyć granicę, by dostać się do Niemiec. Ponadto cudzoziemiec, poza mołdawskim dowodem osobistym, który nie uprawnia go do przekraczania granicy, nie miał przy sobie innych dokumentów. Cudzoziemiec został zatrzymany za nielegalny pobyt w naszym kraju oraz za usiłowanie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że dane mężczyzny umieszczone zostały w Systemie Informacyjnym Schengen w celu odmowy wjazdu lub pobytu w strefie Schengen. Cudzoziemiec pozostaje w dyspozycji Straży Granicznej. 

Natomiast polsko-niemiecki patrol, który pełnił służbę po niemieckiej stronie granicy, zatrzymał obywatela Bangladeszu oraz obywatela Ukrainy, którzy w Niemczech przebywali niezgodnie z przepisami. Zatrzymany 37-letni obywatel Bangladeszu podczas kontroli okazał tylko francuską kartę pobytu. Cudzoziemiec nie posiadał przy sobie paszportu. Został zatrzymany za nielegalny wjazd i pobyt na terytorium Niemiec. Natomiast obywatel Ukrainy podróżował kontrolowanym przez funkcjonariuszy autem. Podczas kontroli 19-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany za przekroczenie granicy z Polski do Niemiec nie posiadając odpowiednich dokumentów. Jak się następnie okazało, cudzoziemiec złożył wcześniej wniosek w Polsce udzielenie mu zezwolenia na pobyt.  

 

do góry