Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Konsekwencje nielegalnego pobytu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Konsekwencje nielegalnego pobytu

Joanna Konieczniak
05.09.2022

Funkcjonariusze z placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w wyniku kontroli legalności pobytu, zatrzymali cudzoziemców za nielegalny pobyt w naszym kraju.

Funkcjonariusze skontrolowali 11 cudzoziemców, obywatela Maroka, obywatela Serbii, 3 obywateli Syrii, 3 Białorusinów, 2 obywateli Ukrainy, obywatela Gruzji. Mężczyźni przekroczyli granicę pomimo, iż nie posiadali dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium RP. Obywatel Maroka, Gruzji, 3 Białorusinów oraz dwóch Ukraińców zostało zatrzymanych za nielegalny pobyt w Polsce. Natomiast 3 Syryjczyków i Serb przekroczyli niezgodnie z prawem granicę z Niemiec do Polski. Z uwagi na posiadane przez nich niemieckie tytuły pobytowe zostali pouczeni o obowiązku natychmiastowego powrotu do Niemiec.

Zatrzymani cudzoziemcy otrzymali już decyzje zobowiązujące ich do wyjazdu z Polski. Natomiast obywatele Ukrainy zdecydowali się ubiegać o ochronę międzynarodową w Polsce.

do góry