Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 39 Ogólnopolski Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic - Sport -

Nawigacja

Sport

39 Ogólnopolski Rajd Górski Szlakami Obrońców Granic

01.07.2010

W dniach od 20 do 26 czerwca 2010 r. funkcjonariusze Placówek SG w Szczecinie i Szczecinie – Porcie, członkowie koła PTTK nr 39 i Regionu IPA Szczecin Straż Graniczna, brali udział w 39 Ogólnopolskim Rajdzie Górskim Szlakami Obrońców Granic „Beskid Śląski i Żywiecki 2010”. Rajd jest imprezą cykliczną organizowaną pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uczczenia pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granic Polski oraz popularyzacji turystyki górskiej pieszej i rowerowej.

W dniach od 20 do 26 czerwca 2010 r. funkcjonariusze Placówek SG w Szczecinie i Szczecinie – Porcie, członkowie koła PTTK nr 39 i Regionu IPA Szczecin Straż Graniczna, brali udział w 39 Ogólnopolskim Rajdzie Górskim Szlakami Obrońców Granic „Beskid Śląski i Żywiecki 2010”. Rajd jest imprezą cykliczną organizowaną pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uczczenia pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granic Polski oraz popularyzacji turystyki górskiej pieszej i rowerowej.
W rajdzie uczestniczyły 31 zespoły (w tym jeden rowerowy) złożone z funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin (łącznie 207 osób). Uczestnicy rajdu przez pięć kolejnych dni przemierzali trasy rajdowe przebiegające przez najpiękniejsze zakątki Beskidu Żywieckiego (m.in. szczyt Pilska, Babia Góra, Hala Rysianka, Hala Boracza) oraz Beskidu Śląskiego (m.in. Magurka Wiślana i Barania Góra), uczestniczyli w punktowanych konkursach krajoznawczym i historycznym, turnieju strzeleckim oraz konkursie piosenki rajdowej. Pomimo deszczowej pogody, uczestnicy zdobywali kolejne stopnie Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) oraz odznak krajoznawczych. Na podstawie uzyskanych wyników, drużyna „Gryfitów” złożona z funkcjonariuszy z Placówek SG w Szczecinie i Szczecinie Porcie (kol. Dariusz Kalczyński, kol. Andrzej Abratkiewicz, kol. Artur Ochał), sympatyków oraz członków rodzin (kol. Jacek Ogrodowicz, kol. Marek Biliński, kol. Henryk Talwik, kol. Krzyś Ochał) została sklasyfikowana na 10 miejscu klasyfikacji rajdowej. Natomiast kol. Wojciech Przybyszewski z Placówki SG w Szczecinie, biorący udział w rajdzie z drużyną „Bobrów” z KPP w Drawsku Pomorskim wraz z zespołem zajął 5 miejsce w klasyfikacji rajdowej.

do góry