Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Trzecie miejsce Nadodrzańskiego OSG na 41. Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic” - Sport -

Nawigacja

Sport

Trzecie miejsce Nadodrzańskiego OSG na 41. Rajdzie Górskim „Szlakami Obrońców Granic”

17.07.2012

W dniach 8 - 15 lipca 2012, drużyny z Koła PTTK nr 39 działającego przy PSG w Szczecinie, reprezentujące Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, uczestniczyły w zmaganiach 41. Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”, Zawoja 2012. Rajd tradycyjnie organizowany jest przez Straż Graniczną, pod patronatem Komisji Turystyki Resortu Spraw Wewnętrznych. Trasy tegorocznego rajdu poprowadzone zostały w Beskidzie Żywieckim przez pasma Babiej Góry (1725 m), Policy (1369 m) oraz Jałowca (1111 m). W rajdzie udział brało 280 uczestników skupionych w 23 drużynach, reprezentujących różne jednostki Straży Granicznej, Policji Państwowej, Centralnego Biura Śledczego, IPA, związków zawodowych SG i Policji oraz organy administracji państwowej. W skład zespołów „Gryfici I” i „Gryfici II” wystawionych przez Koło PTTK nr 39 i reprezentujących Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, wchodziło łącznie 30 osób (11 % całego rajdu !), w tym funkcjonariusze z Placówek SG w Szczecinie i Szczecinie-Porcie, komendy NoOSG, byli funkcjonariusze SG, a także członkowie ich rodzin oraz sympatycy naszej formacji. Połączonymi drużynami kierował mjr SG Artur OCHAŁ (WOŚ NoOSG).

W dniach 8 - 15 lipca 2012, drużyny z Koła PTTK nr 39 działającego przy PSG w Szczecinie, reprezentujące Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, uczestniczyły w zmaganiach 41. Rajdu Górskiego „Szlakami Obrońców Granic”, Zawoja 2012. Rajd tradycyjnie organizowany jest przez Straż Graniczną, pod patronatem Komisji Turystyki Resortu Spraw Wewnętrznych. Trasy tegorocznego rajdu poprowadzone zostały w Beskidzie Żywieckim przez pasma Babiej Góry (1725 m), Policy (1369 m) oraz Jałowca (1111 m). W rajdzie udział brało 280 uczestników skupionych w 23 drużynach, reprezentujących różne jednostki Straży Granicznej, Policji Państwowej, Centralnego Biura Śledczego, IPA, związków zawodowych SG i Policji oraz organy administracji państwowej. W skład zespołów „Gryfici I” i „Gryfici II” wystawionych przez Koło PTTK nr 39 i reprezentujących Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, wchodziło łącznie 30 osób (11 % całego rajdu !), w tym funkcjonariusze z Placówek SG w Szczecinie i Szczecinie-Porcie, komendy NoOSG, byli funkcjonariusze SG, a także członkowie ich rodzin oraz sympatycy naszej formacji. Połączonymi drużynami kierował mjr SG Artur OCHAŁ (WOŚ NoOSG).

Drużyny rajdowe, oprócz uczestnictwa w codziennych, wielogodzinnych wędrówkach górskich, rywalizowały w konkursach (wiedzy z zakresu terenoznawstwa, wiedzy o regionie i tradycjach SG i policji), turnieju strzeleckim oraz w konkursie piosenki turystycznej (teksty piosenek układane były na rajdzie). Ostatecznie w klasyfikacji rajdowej, drużyny Nadodrzańskiego Oddziału SG zajęły trzecie oraz siódme miejsca, otrzymując odpowiednio puchary ufundowane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. Dominika TRACZA i przez Polską Organizację Turystyczną. Ponadto drużyna „Gryfitów” otrzymała Puchar „Jajcarzy” im. Piotra Krzywdy, dla najweselszej grupy rajdowej, a kol. Jacek Ogrodowicz (kierownik zespołu „Gryfici II”) otrzymał puchar dla najlepszego znawcy terenoznawstwa. Natomiast nagrodę główną rajdu (przechodnią) tj. posążek „Pogranicznika”, po raz kolejny otrzymała reprezentacja Morskiego OSG, której dwa zespoły („Fregata I” i „Fregata II”) posiadają bardzo duże „doświadczenie” w wygrywaniu tych rajdów. Warto wspomnieć, że podczas ceremonii zakończenia rajdu (13 lipca), członkowie Koła PTTK nr 39 przy PSG w Szczecinie: st. chor. SG Elżbieta ADAMUS, ppłk rez. SG Jacek OGRODOWICZ i kol. Henryk TALWIK, za duży wkład w organizację i popularyzację turystyki młodzieżowej i dziecięcej zostali wyróżnieni przez Zarząd Regionalnego Oddziału Szczecińskiego im. Stefana Kaczmarka, honorowymi odznakami „Za rozwój turystyki i krajoznawstwa”. Odznaki wyróżnionym wręczył p. Lech DROŻDŻYŃSKI, prezes Zarządu Głównego PTTK. Wszystkie otrzymane nagrody i wyróżnienia to wynik zespołowej pracy wszystkich członków drużyny. Należy w tym miejscu także wspomnieć, że podczas trwania rajdu, funkcjonariusze NoOSG kilka razy pomagali innym, poszkodowanym osobom (m.in. mężczyźnie, który zsunął się z górskiej ścieżki oraz napadniętemu i pobitemu cudzoziemcowi). We wrześniu przed drużyną „Gryfitów” kolejne wyzwanie w postaci jubileuszowego 20. Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Służb Mundurowych Resortu Spraw Wewnętrznych „Zakopane 2012”.


zdjęcia: m.in. A. Ochał, S. Adamus

do góry