Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Projekt IMPEL - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Projekt IMPEL

02.04.2010

W miesiącu marcu funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG brali udział w akcjach kontrolnych w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”. Głównym koordynatorem tych przeprowadzanych cyklicznie akcji jest Inspektorat Ochrony Środowiska. Przedmiotem projektu jest wzmożona kontrola w zakresie przestrzegania przepisów transgranicznego przemieszczania odpadów na granicy polsko – niemieckiej oraz w obszarze województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. W odpowiedzi na zaproszenie Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska do pomocy przy organizacji i przeprowadzaniu akcji włączyło się wiele służb kontrolnych: Straż Graniczna, Służba Celna, Wojewódzkie Inspekcje Transportu Drogowego oraz Komendy Wojewódzkie Policji.

W miesiącu marcu funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału SG brali udział w akcjach kontrolnych w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”. Głównym koordynatorem tych przeprowadzanych cyklicznie akcji jest Inspektorat Ochrony Środowiska. Przedmiotem projektu jest wzmożona kontrola w zakresie przestrzegania przepisów transgranicznego przemieszczania odpadów na granicy polsko – niemieckiej oraz w obszarze województw lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. W odpowiedzi na zaproszenie Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska do pomocy przy organizacji i przeprowadzaniu akcji włączyło się wiele służb kontrolnych: Straż Graniczna, Służba Celna, Wojewódzkie Inspekcje Transportu Drogowego oraz Komendy Wojewódzkie Policji.
Zaangażowane służby zorganizowały 4 punkty kontrolne dwa w województwie lubuskim i po jednym w województwie dolnośląskim i wielkopolskim. W akcji udział wzięło 13 funkcjonariuszy SG, 7 inspektorów ITD, 11 funkcjonariuszy SC, 10 inspektorów WIOŚ. W trakcie przeprowadzanej akcji kontroli poddano 92 samochody ciężarowe. W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono przypadek nielegalnego wwozu odpadu w ilości 15450 kg zużytych urządzeń (elektronarzędzia) zawierających niebezpieczne elementy sklasyfikowanych pod kodem 160213. Kierowca nie posiadał przy sobie stosownych dokumentów tj. decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zezwalającej na wwóz odpadu na terytorium RP.


do góry