Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wspólne działania z funkcjonariuszami Urzędu Celnego - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Wspólne działania z funkcjonariuszami Urzędu Celnego

26.04.2010

W dniach 21 – 23 kwietnia 2010r. funkcjonariusze PSG Szczecin Port wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celnego, przeprowadzili działania prewencyjno-porządkowe na terenie portu morskiego w Szczecinie. W działaniach wzięło udział 28 Funkcjonariuszy PSG Szczecin Port oraz 9 funkcjonariuszy UC, ze sprzętem specjalistycznym (m.in. urządzenia do prześwietlania kontenerów) oraz psy służbowe przeszkolone do wyszukiwania narkotyków oraz materiałów wybuchowych i broni.

straż graniczna i urząd cellny
W dniach 21 – 23 kwietnia 2010r. funkcjonariusze PSG Szczecin Port wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celnego, przeprowadzili działania prewencyjno-porządkowe na terenie portu morskiego w Szczecinie. W działaniach wzięło udział 28 Funkcjonariuszy PSG Szczecin Port oraz 9 funkcjonariuszy UC, ze sprzętem specjalistycznym (m.in. urządzenia do prześwietlania kontenerów) oraz psy służbowe przeszkolone do wyszukiwania narkotyków oraz materiałów wybuchowych i broni.


Celem prowadzonych działań było m.in.:

  • Zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych,
  • Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP,
  • Zapobieganie wwozowi na terytorium RP bez wymaganego zezwolenia lub z pominięciem opłat celno-skarbowych: odpadów i szkodliwych substancji chemicznych, materiałów jądrowych i promieniotwórczych, broni, amunicji i materiałów wybuchowych, towarów niezgodnych z deklaracją celną.

Skontrolowano 49 pojazdów, 188 kontenerów i wylegitymowano 25 osób.
Działania były jednocześnie sprawdzianem współdziałania służb. Obie służby zarówno Straż Graniczna jak i Służba Celna, podkreślają znaczenie takich działań dla poprawy bezpieczeństwa, nie tylko na terenie portu ale również miasta i regionu.do góry