Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Podpisanie planu współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Podpisanie planu współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie

16.02.2012

16 lutego 2012 r. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim podpisano "Plan współpracy Urzędu Morskiego w Szczecinie i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim na rok 2012". Dokument reguluje współpracę w zakresie wymiany informacji o osobach i środkach transportu usiłujących przekroczyć granicę państwową bez wymaganego zezwolenia, podejmowania wspólnych działań w zapobieganiu transportowania przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych i promieniotwórczych oraz ochronę wód przed zanieczyszczeniami. Ponadto przewiduje się również podejmowanie wspólnych działań w zakresie realizacji wymagań międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego.

16 lutego 2012 r. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim podpisano "Plan współpracy Urzędu Morskiego w Szczecinie i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim na rok 2012".

Dokument reguluje współpracę w zakresie wymiany informacji o osobach i środkach transportu usiłujących przekroczyć granicę państwową bez wymaganego zezwolenia, podejmowania wspólnych działań w zapobieganiu transportowania przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych i promieniotwórczych oraz ochronę wód przed zanieczyszczeniami. Ponadto przewiduje się również podejmowanie wspólnych działań w zakresie realizacji wymagań międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego.

Podpisy pod dokumentem złożyli – Komendant Oddziału płk SG Michał Kogut oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Pan Andrzej Borowiec. W ten sposób potwierdzona została dotychczasowa, długoletnia, stojąca na wysokim poziomie współpraca obu służb na rzecz bezpieczeństwa obszarów morskich będących rejonem działania Urzędu Morskiego w Szczecinie.

W spotkaniu wzięli udział Komendant Placówki SG w Szczecinie – Porcie ppłk SG Bernard Szymkowiak oraz p.o. Naczelnika Wydziału Granicznego mjr SG Jarosław Żaguń.do góry