Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej „Nie wszystko złoto, co się świeci” - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

„Nie wszystko złoto, co się świeci”

27.04.2012

27.04.2012r. koordynator ds. zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z funkcjonariuszką Policji zajmującą się przestępczością nieletnich przeprowadziły zajęcia profilaktyczne pt. „Nie wszystko złoto, co się świeci” z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrz. W spotkaniu uczestniczyły trzy klasy Liceum Ogólnokształcącego, dwie klasy Zespołu Szkół Zawodowych oraz jedna klasa Technikum; łącznie 136 osób. Po przedstawieniu fragmentu filmu ukazującego ofiary handlu ludźmi omówione zostały obszary handlu ludźmi m.in. prostytucja i sex- biznes, praca przymusowa, niewolnictwo, pornografia dziecięca, handel organami, żebractwo, nielegalna adopcja. Następnie analizie poddano powody, dla których młodzież wyjeżdża za granicę oraz możliwości zatrudnienia. Omówiono niebezpieczeństwo, jakie może nieść za sobą praca za granicą oraz czynniki, które powinny wzbudzać niepokój. Główny nacisk położony został na sposoby zminimalizowania ryzyka stania się ofiarą handlu ludźmi;, na odpowiedni sposób postępowania przed i w trakcie wyjazdu (co należy ze sobą zabrać, kogo powiadomić, o czym wiedzieć) oraz na możliwości pomocy, jaka może uzyskać potencjalna ofiara handlu.

27.04.2012r. koordynator ds. zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z funkcjonariuszką Policji zajmującą się przestępczością nieletnich przeprowadziły zajęcia profilaktyczne pt. „Nie wszystko złoto, co się świeci” z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrz. W spotkaniu uczestniczyły trzy klasy Liceum Ogólnokształcącego, dwie klasy Zespołu Szkół Zawodowych oraz jedna klasa Technikum; łącznie 136 osób. Po przedstawieniu fragmentu filmu ukazującego ofiary handlu ludźmi omówione zostały obszary handlu ludźmi m.in. prostytucja i sex- biznes, praca przymusowa, niewolnictwo, pornografia dziecięca, handel organami, żebractwo, nielegalna adopcja. Następnie analizie poddano powody, dla których młodzież wyjeżdża za granicę oraz możliwości zatrudnienia. Omówiono niebezpieczeństwo, jakie może nieść za sobą praca za granicą oraz czynniki, które powinny wzbudzać niepokój. Główny nacisk położony został na sposoby zminimalizowania ryzyka stania się ofiarą handlu ludźmi;, na odpowiedni sposób postępowania przed i w trakcie wyjazdu (co należy ze sobą zabrać, kogo powiadomić, o czym wiedzieć) oraz na możliwości pomocy, jaka może uzyskać potencjalna ofiara handlu.
do góry