Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej "Dziewanna" - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

"Dziewanna"

14.05.2012

13.05.2012r. w Porcie Szczecin odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „DZIEWANNA”. Zgodnie założeniami statek wycieczkowy „Dziewanna” z 60. pasażerami na pokładzie, płynąc od strony nabrzeża „Starówka” zgłasza do Kapitanatu Portu Szczecin (VTS) problemy techniczne. Będąc na wysokości dalb nr 19-20 traci manewrowość i uderza w jedną z nich. Gdy statek zaczyna nabierać wody, kapitan próbuje ratować jednostkę kierując ją na płyciznę. Z uwagi na występujące zagrożenie zdrowia i życia pasażerów, zostaje ogłoszony alarm opuszczenia statku. O zaistniałej sytuacji powiadomiony zostaje Kapitanat Portu w Szczecinie, który za pośrednictwem kanału „Ratunek” rozpoczyna procedurę powiadamiania służb - WOPR, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej.

13.05.2012r. w Porcie Szczecin odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „DZIEWANNA”. Zgodnie założeniami statek wycieczkowy „Dziewanna” z 60. pasażerami na pokładzie, płynąc od strony nabrzeża „Starówka” zgłasza do Kapitanatu Portu Szczecin (VTS) problemy techniczne. Będąc na wysokości dalb nr 19-20 traci manewrowość i uderza w jedną z nich. Gdy statek zaczyna nabierać wody, kapitan próbuje ratować jednostkę kierując ją na płyciznę. Z uwagi na występujące zagrożenie zdrowia i życia pasażerów, zostaje ogłoszony alarm opuszczenia statku. O zaistniałej sytuacji powiadomiony zostaje Kapitanat Portu w Szczecinie, który za pośrednictwem kanału „Ratunek” rozpoczyna procedurę powiadamiania służb - WOPR, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej.

Na statku wybucha panika i podczas ewakuacji na tratwy ratunkowe 10 pasażerów wskakuje do wody. Jako pierwsze na miejsce przybywają jednostki WOPR i rozpoczynają podejmowanie osób znajdujących się w wodzie. W międzyczasie jednostka Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Straży Granicznej zabezpiecza miejsce zdarzenia - zamknięcie toru wodnego. Od strony lądu przybywają: Straż Pożarna, samochód WOPR, Pogotowie Ratunkowe, Policja i pozostałe służby. Koordynator PSP podejmuje decyzję o rozmieszczeniu sił i środków.

Osoby podjęte z wody zostają przekazane do Pogotowia Ratunkowego znajdującego się przy niskiej kei pod Trasą Zamkową. Pozostali odwiezieni zostają w okolice Dworca Morskiego, gdzie czeka kolejna karetka Pogotowia Ratunkowego. W ewakuacji pasażerów „Dziewanny” poza jednostkami WOPR udział biorą łodzie: Policji, Straży Granicznej i Straży Miejskiej. Po zakończeniu ewakuacji do działań przystępuje zawiadomiona wcześniej jednostka Portowej Służby Ratowniczej - zabezpieczenie statku przed ewentualnym rozlewem paliwa i pożarem.

Uczestnikami ćwiczenia były niżej wymienione służby i instytucja:

• Urząd Morski w Szczecinie

• Kapitanat Portu w Szczecinie

• Urząd Miasta w Szczecinie

• Portowa Służba Ratownicza ZMPSiŚ

• Państwowa Straż Pożarna

• Ochotnicza Straż Pożarna

• Pogotowie Ratunkowe

• Policja

• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

• PSG w Szczecinie Porcie

• Straż Miejska

• Studenci Akademii Morskiej- OSRM


Zadanie PSG w Szczecinie Porcie polegało na wykorzystaniu łodzi patrolowej SG 018 wraz z załogą do zamknięcia toru wodnego oraz podjęcia działań, w celu ewakuacji pasażerów. W czasie ćwiczenia faktycznie łódź patrolowa SG 018 spowodowała zejście z toru wodnego dwóch jednostek pływających typu „barka z pchaczem” oraz jednostki sportowo-żeglarskiej. W bezpośrednich działaniach udział brało czterech funkcjonariuszy, jedna łódź patrolowa oraz samochód osobowo-terenowy.

Ponadto, realizując Zarządzenie Nr 375/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia sieci radiowej koordynacji działań ratowniczych na terenie województwa zachodniopomorskiego wykorzystywano do łączności wspólną sieć radiową do współdziałania służb biorących udział w działaniach ratowniczych. Ze strony PSG w Szczecinie Porcie działaniami kierował zastępca Komendanta PSG.do góry