Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Delegacja z Arabii Saudyjskiej w PNCW - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Delegacja z Arabii Saudyjskiej w PNCW

13.03.2013

12.03.2013 r. w Polsko - Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych oraz Pilotażowej Wspólnej Polsko Niemieckiej Placówce w Świecku przebywała na zaproszenie strony niemieckiej, delegacja 31 przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Straży Granicznej Arabii Saudyjskiej, m.in.: • Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych - Abdullah Al.-Hammad • Komendant Główny Straży Granicznej - Generał Zumain Al-Swat. Celem wizyty było zapoznanie się z modelem i zasadami funkcjonowania Centrum Współpracy, a w szczególności koordynacja działań w sytuacjach nagłych, jak również zapoznanie się możliwościami wspólnych patroli w ramach Pilotażowego Projektu Wspólnej Polsko Niemieckiej Placówki w Świecku.

12.03.2013 r. w Polsko - Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych oraz Pilotażowej Wspólnej Polsko Niemieckiej Placówce w Świecku przebywała na zaproszenie strony niemieckiej, delegacja 31 przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Straży Granicznej Arabii Saudyjskiej, m.in.:

• Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych - Abdullah Al.-Hammad

• Komendant Główny Straży Granicznej - Generał Zumain Al-Swat.

Celem wizyty było zapoznanie się z modelem i zasadami funkcjonowania Centrum Współpracy, a w szczególności koordynacja działań w sytuacjach nagłych, jak również zapoznanie się możliwościami wspólnych patroli w ramach Pilotażowego Projektu Wspólnej Polsko Niemieckiej Placówki w Świecku.


Delegacji z ramienia Straży Granicznej towarzyszyli: Zastępca Naczelnika Wydziału Kierownik Polsko Niemieckiego Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku Wydziału Granicznego por. SG Marek FILA, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Świecku - mjr SG Artur SZCZECIŃSKI oraz specjalista ds. readmisji Polsko Niemieckiego Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku Wydziału Granicznego - chor. sztab SG Artur GÓRECKI. Stronę niemiecką reprezentowali: Naczelnik Referatu 41 Prezydium Policji Federalnej w Poczdamie LtdPD Mathias SCHAEF, Koordynator służb niemieckich w PNCW POR Ulf BUSCHMANN oraz Kierownik kontyngentu Policji Federalnej w PNCW PHK Oliver BAHRO.


do góry