Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 19 lat Straży Granicznej - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

19 lat Straży Granicznej

15.05.2010

Dziewiętnaście lat temu, 16 maja, w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza, do ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej powołano Straż Graniczną na mocy ustawy z 12 października 1990 r. Straży Granicznej, jako jednolitej, umundurowanej formacji o charakterze nowoczesnej służby migracyjnej. W ciągu minionych lat swego istnienia Straż Graniczna przechodziła kolejne reorganizacje, przekształcając się stopniowo w pełni zawodową, ochotniczą, wysoce wyspecjalizowaną formację. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni to wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin, którzy swoją wiedzę i umiejętności poświęcają zapewnieniu bezpieczeństwa granic i ochronie porządku publicznego w naszym kraju.

Dziewiętnaście lat temu, 16 maja, w miejsce Wojsk Ochrony Pogranicza, do ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej powołano Straż Graniczną na mocy ustawy z 12 października 1990 r. Straży Granicznej, jako jednolitej, umundurowanej formacji o charakterze nowoczesnej służby migracyjnej. W ciągu minionych lat swego istnienia Straż Graniczna przechodziła kolejne reorganizacje, przekształcając się stopniowo w pełni zawodową, ochotniczą, wysoce wyspecjalizowaną formację. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni to wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin, którzy swoją wiedzę i umiejętności poświęcają zapewnieniu bezpieczeństwa granic i ochronie porządku publicznego w naszym kraju.
Po zniesieniu kontroli na polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej granicy państwowej, Straż Graniczna ukierunkowała swe zadania na zwalczanie nielegalnej migracji, na kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców oraz na zapobieganie i wykrywanie przestępstw związanych z tzw. „handlem ludźmi”, przemytem narkotyków, wyrobów akcyzowych, zabytków i broni przez granice państwową.

Rocznica powstania Straży Granicznej jest okazją do wręczenia mianowań na kolejne stopnie funkcjonariuszom oraz do wręczenia odznaczeń i medali zarówno dla funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, jak i dla osób związanych z nasza formacją poprzez ścisłą współpracę, np. dla przedstawicieli samorządów.

W Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim obchody Święta odbędą się 28 maja 2010r. połączone z obchodami 1 rocznicy powstania Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Jednakże już 16 maja 2010 r. w Kościele pw. Św. Marcina w Krośnie Odrzański została odprawiona Msza Św. z okazji Święta Straży Granicznej, którą celebrował ksiądz kapelan NoOSG ppłk SG Mirosław Kurjaniuk. Z tej też okazji w Kościele Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jarosław FRĄCZYK odsłonił tablicę upamiętniającą funkcjonowanie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej, poświęconą przez księdza kapelana.


do góry