Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Uroczysty apel - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Uroczysty apel

22.06.2010

Obchody Święta Straży Granicznej, które miały się odbyć 28 maja 2010r. w Komendzie Oddziału, zostały odwołane ze względu na ówczesną sytuację powodziową w naszym rejonie służbowej odpowiedzialności. W tamtych tygodniach niemalże 1100 funkcjonariuszy NoOSG brało udział w akcji przeciwpowodziowej. Dnia 21 czerwca odbył się uroczysty apel podsumowujący udział funkcjonariuszy z naszego Oddziału w akcji przeciwpowodziowej, na którym wręczono odznaczenia i akty mianowań z okazji minionego Święta Straży Granicznej oraz pierwszej rocznicy powstania Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Obchody Święta Straży Granicznej, które miały się odbyć 28 maja 2010r. w Komendzie Oddziału, zostały odwołane ze względu na ówczesną sytuację powodziową w naszym rejonie służbowej odpowiedzialności. W tamtych tygodniach niemalże 1100 funkcjonariuszy NoOSG brało udział w akcji przeciwpowodziowej. Dnia 21 czerwca odbył się uroczysty apel podsumowujący udział funkcjonariuszy z naszego Oddziału w akcji przeciwpowodziowej, na którym wręczono odznaczenia i akty mianowań z okazji minionego Święta Straży Granicznej oraz pierwszej rocznicy powstania Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Na apel zaproszono gospodarzy ziemi lubuskiej. Swą obecnością zaszczyciła nas Pani Wojewoda Helena Hatka, które wraz z Komendantem płk SG Jarosławem Frączykiem wręczyła najbardziej doświadczonym funkcjonariuszom w służbie medale za długoletnią służbę. Podczas uroczystości wręczone zostały również medale za zasługi dla Straży Granicznej dla Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej st. bryg. Stanisława Węsierskiego oraz dla Wójta Gminy Zgorzelec Pana Kazimierza Janika. Odznaką SG odznaczono wyróżniających się funkcjonariuszy. Z okazji Święta Straży Granicznej w Nadodrzańskim Oddziale SG na kolejne stopnie mianowano 340 funkcjonariuszy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się starostowie, burmistrzowie i wójtowie, z którymi Nadodrzański Oddział wspólnie przeciwdziałał fali powodzi. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas byli żołnierze WOP oraz przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.
Z ust zaproszonych gości funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej usłyszeli słowa podziękowania za trud i pracę związaną z działaniami przeciwpowodziowymi. 
do góry