Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Pożegnanie ppłk SG Bogusława Bazylaka - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Pożegnanie ppłk SG Bogusława Bazylaka

04.10.2010

30 września 2010r. odbyło się uroczyste pożegnanie ppłk SG Bogusława BAZYLAKA, który w dowód uznania za swą długoletnią i rzetelną służbę otrzymał od Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej pamiątkową szablę. Ppłk SG Bogusław Bazylak 31 lat służył w służbach mundurowych, a w 1997 r. został przyjęty w szeregi funkcjonariuszy Straży Granicznej. Od 2002 roku piastował stanowisko najpierw Komendanta GPK a po reformie - Komendanta Placówki SG w Olszynie, dał się poznać jako profesjonalista i oddany służbie.Z dniem 1 października 2010 r. obowiązki Komendanta Placówki SG w Olszynie przejął mjr SG Lesław SIWKA.

30 września 2010r. odbyło się uroczyste pożegnanie ppłk SG Bogusława BAZYLAKA, który w dowód uznania za swą długoletnią i rzetelną służbę otrzymał od Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej pamiątkową szablę. Ppłk SG Bogusław Bazylak 31 lat służył w służbach mundurowych, a w 1997 r. został przyjęty w szeregi funkcjonariuszy Straży Granicznej. Od 2002 roku piastował stanowisko najpierw Komendanta GPK a po reformie - Komendanta Placówki SG w Olszynie, dał się poznać jako profesjonalista i oddany służbie.
Z dniem 1 października 2010 r. obowiązki Komendanta Placówki SG w Olszynie przejął mjr SG Lesław SIWKA.do góry