Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Młodzież z Niemiec, Ukrainy i Polski w PNCW - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Młodzież z Niemiec, Ukrainy i Polski w PNCW

13.08.2014

W dniu 12.08.2014r. w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku odbyło się spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy. Głównym tematem spotkania była przestępczość przygraniczna. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy stowarzyszenia „Aktion West – Ost” z Düsseldorfu, które od wielu lat uczestniczy w międzynarodowej wymianie młodzieży z państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Młodzieży przybliżono charakter zagrożeń, które mogą wystąpić na polsko – niemieckiej granicy. Omówione również zostały zadania służb granicznych państw strefy Schengen, wyzwania i cele na przyszłość, a w szczególności rola Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy w budowaniu bezpieczeństwa na pograniczu.

W dniu 12.08.2014r. w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku odbyło się spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy. Głównym tematem spotkania była przestępczość przygraniczna. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy stowarzyszenia „Aktion West – Ost” z Düsseldorfu, które od wielu lat uczestniczy w międzynarodowej wymianie młodzieży z państwa Europy Środkowej i Wschodniej.
Młodzieży przybliżono charakter zagrożeń, które mogą wystąpić na polsko – niemieckiej granicy. Omówione również zostały zadania służb granicznych państw strefy Schengen, wyzwania i cele na przyszłość, a w szczególności rola Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy w budowaniu bezpieczeństwa na pograniczu.
W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy z PNCW w Świecku: mjr SG Elżbieta Cużytek oraz Ulf Buschmann (POR).

do góry