Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Przedstawiciele państw Partnerstwa Wschodniego we Wrocławiu, Świecku i Komendzie NoOSG - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Przedstawiciele państw Partnerstwa Wschodniego we Wrocławiu, Świecku i Komendzie NoOSG

30.10.2014

W dniach 28-30 października 2014 r. w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej złożyli wizytę przedstawiciele państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. W projekcie tym biorą udział Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan.28 października delegacja odwiedziła PSG we Wrocławiu – Strachowicach. Komendant PSG ppłk SG Artur Maliński zaprezentował strukturę placówki oraz specyfikę służby w międzynarodowym porcie lotniczym. Zaproszeni goście żywo uczestniczyli w dyskusji na temat służby w tak dużej placówce oraz zadawali pytania dotyczące sposobu wykonywania czynności służbowych i sprzętu.

W dniach 28-30 października 2014 r. w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej złożyli wizytę przedstawiciele państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. W projekcie tym biorą udział Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan.
28 października delegacja odwiedziła PSG we Wrocławiu – Strachowicach. Komendant PSG ppłk SG Artur Maliński zaprezentował strukturę placówki oraz specyfikę służby w międzynarodowym porcie lotniczym. Zaproszeni goście żywo uczestniczyli w dyskusji na temat służby w tak dużej placówce oraz zadawali pytania dotyczące sposobu wykonywania czynności służbowych i sprzętu.
Następnie zagraniczni goście obejrzeli stanowiska służbowe funkcjonariuszy SG. Zostali zapoznani z pracą kontrolera ruchu granicznego, minera-pirotechnika, przewodnika psa służbowego oraz funkcjonariuszy zajmujących się kontrolą radiometryczną oraz nadzorem nad kontrolą bezpieczeństwa. Wrażenie na gościach zrobiła także nowoczesna infrastruktura Portu Lotniczego. 
W dniu 30 października 2014r. wizyta studyjna odbyła się w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy oraz w Placówce Straży Granicznej w Świecku. Przedstawiciele wschodnich resortów spraw wewnętrznych oraz służb granicznych zapoznali się z modelem i zasadami funkcjonowania Centrum Współpracy, w szczególności koordynacją działań w sytuacjach nagłych oraz z możliwościami Pilotażowego Projektu „Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Świecku.
Delegacji z ramienia KGSG towarzyszyła dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KGSG ppłk SG Aleksandra Świątecka, a z w imieniu komendanta NoOSG - naczelnik Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej mjr SG Danuta Łazarczyk. Gościom towarzyszyli kierownik Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy w Świecku mjr SG Elżbieta Cużytek oraz zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Świecku mjr SG Artur Szczeciński.
Przedstawiciele państw Partnerstwa Wschodniego odwiedzili również Komendę NoOSG w Krośnie Odrzańskim. Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału płk SG Tomasz Michalski zapoznał delegatów ze specyfiką zadań realizowanych przez oddział i głównymi kierunkami działań. Goście odwiedzili również Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców, gdzie mieli możliwość osobiście zapoznać się panującymi tam warunkami. Mjr SG Krzysztof Słowik, kierownik SOdC przedstawił infrastrukturę ośrodka i szczegółowo omówił prawne aspekty przyjmowania cudzoziemców i ich pobytu w ośrodku.

28.10.2014, Wrocław

30.10.2014, Świecko

30.10.2014. Komenda Oddziału


do góry