Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Szkolenie dotyczące projektów unijnych w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału SG - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Szkolenie dotyczące projektów unijnych w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału SG

23.01.2015

W Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim w dniach 22-23 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące dobrych praktyk przy realizacji projektów unijnych. Organizatorem był Wydział Graniczny NoOSG; szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG: ppłk SG Renata Obrzut, ppłk SG Stanisław Laciuga, kpt. SG Marcin Kądziołka i st. chor. SG Joanna Kądziołka.Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele wszystkich oddziałów i ośrodków Straży Granicznej, funkcjonariusze i pracownicy przygotowujący dokumentację dla realizacji projektów unijnych, a także urzędnicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzialni za projekty.

W Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim w dniach 22-23 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące dobrych praktyk przy realizacji projektów unijnych. Organizatorem był Wydział Graniczny NoOSG; szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG: ppłk SG Renata Obrzut, ppłk SG Stanisław Laciuga, kpt. SG Marcin Kądziołka i st. chor. SG Joanna Kądziołka.
Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele wszystkich oddziałów i ośrodków Straży Granicznej, funkcjonariusze i pracownicy przygotowujący dokumentację dla realizacji projektów unijnych, a także urzędnicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzialni za projekty.
Spotkanie otworzył i przywitał wszystkich obecnych płk SG Andrzej Kamiński, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG. Prowadzący szczegółowo omówili kwestie pozyskiwania funduszy zagranicznych, a także zagadnienia projektów infrastrukturalnych i międzynarodowych, płaszczyzny realizacji projektu oraz omówili monitoring potencjalnych źródeł finansowania. Uczestnicy ćwiczyli również praktyczne opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

do góry