Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Honorowi krwiodawcy w akcji - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Honorowi krwiodawcy w akcji

12.03.2015

Dnia 11.03.2015 r. Klub Honorowych Dawców Krwi przy Placówce Straży Granicznej w Kłodzku zorganizował na terenie placówki akcję honorowego oddawania krwi pod nazwą „Dzień Kobiet – krew za kwiaty”. Funkcjonariusze Placówki SG w Kłodzku oraz ich koledzy z innych służb mundurowych honorowo oddawali krew. Na teren placówki przyjechał autobus zamieniony w mobilne centrum krwiodawstwa, a obsługę przy pobieraniu krwi zapewnił personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha. Łącznie zgłosiło się 26 osób, z których 20 oddało 9 litrów cennego leku. Ten dar serca posłuży przy ratowaniu życia i zdrowia potrzebujących z powiatu kłodzkiego.

Dnia 11.03.2015 r. Klub Honorowych Dawców Krwi przy Placówce Straży Granicznej w Kłodzku zorganizował na terenie placówki akcję honorowego oddawania krwi pod nazwą „Dzień Kobiet – krew za kwiaty”.
Funkcjonariusze Placówki SG w Kłodzku oraz ich koledzy z innych służb mundurowych honorowo oddawali krew. Na teren placówki przyjechał autobus zamieniony w mobilne centrum krwiodawstwa, a obsługę przy pobieraniu krwi zapewnił personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha. Łącznie zgłosiło się 26 osób, z których 20 oddało 9 litrów cennego leku. Ten dar serca posłuży przy ratowaniu życia i zdrowia potrzebujących z powiatu kłodzkiego.
Do akcji włączyli się mundurowi koledzy z 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, a także mieszkańcy powiatu kłodzkiego. Honorowy patronat nad akcją objął Senator RP Stanisław Jurcewicz. Komendant Placówki SG w Kłodzku kpt. SG Piotr Piekarski osobiście wręczał kwiaty każdej kobiecie, która podczas naszej akcji honorowo oddała krew.

do góry