Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej NIE dla handlu ludźmi! - szkolenie w ramach Lubuskiego aliansu służb mundurowych - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

NIE dla handlu ludźmi! - szkolenie w ramach Lubuskiego aliansu służb mundurowych

01.10.2015

„Podniesienie skuteczności w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej” – pod takim tytułem w dniach 28-30 września 2015 r. w Lubniewicach odbyło się szkolenie zrealizowane w ramach projektu "Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej". Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, obok Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego, jest partnerem tego projektu.Szkolenie jest pierwszym z cyklu szkoleń realizowanych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. Uczestniczyli w nim: Zastępca Komendanta Oddziału płk SG Tomasz Michalski, komendanci placówek i naczelnicy wydziałów NoOSG, prokuratorzy z lubuskich prokuratur rejonowych i okręgowych współpracujących z SG, przedstawiciele Policji, ABW, Służby Celnej i Urzędu Kontroli Skarbowej z województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz przedstawiciele Europolu.

„Podniesienie skuteczności w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej” – pod takim tytułem w dniach 28-30 września 2015 r. w Lubniewicach odbyło się szkolenie zrealizowane w ramach projektu "Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej". Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, obok Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego, jest partnerem tego projektu.
Szkolenie jest pierwszym z cyklu szkoleń realizowanych przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. Uczestniczyli w nim: Zastępca Komendanta Oddziału płk SG Tomasz Michalski, komendanci placówek i naczelnicy wydziałów NoOSG, prokuratorzy z lubuskich prokuratur rejonowych i okręgowych współpracujących z SG, przedstawiciele Policji, ABW, Służby Celnej i Urzędu Kontroli Skarbowej z województw lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz przedstawiciele Europolu.
Seminarium otworzył Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Kamiński podkreślając znaczenie realizowanego projektu. Priorytetem szkolenia była ścisła współpraca organów państwowych i służb w zakresie wymiany informacji o międzynarodowych grupach przestępczych. Omawiano również zagadnienia związane z przestępczością transgraniczną, nielegalną migracją, przemytem narkotyków oraz przerzutem cudzoziemców. Istotnym tematem była również współpraca operacyjna i śledcza m.in. z Europolem.
Ważnym celem organizatorów szkolenia była koordynacja przedsięwzięć podejmowanych przez Straż Graniczną i inne służby w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, a tym samym zwiększenie efektywności prowadzonych spraw i postępowań i jakości współpracy.
Projekt 40/NMF/PL15/14 "Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej" jest współfinansowany z funduszy norweskich w ramach programu PL 15 „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych". Celem projektu jest zwiększenie świadomości i wydajności funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych, a także skuteczne podniesienie kwalifikacji oraz możliwości, straży granicznej i pracowników administracji publicznej, w zakresie przeciwdziałania zorganizowanej przestępczości transgranicznej.

do góry