Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - PKZP -

Nawigacja

PKZP

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

28.04.2015

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy NoOSG w Krośnie Odrzańskim utworzona jest przez funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów NoOSG.
Celem działalności jest udzielanie swoim członkom pomocy materialnej w formie pożyczek. Fundusz zapomogowy w naszej kasie nie został utworzony.
Pieczę nad właściwym funkcjonowaniem PKZP sprawuje pochodzący z wyboru Zarząd. Rozpatruje on całość korespondencji dotyczącej kasy na swoich posiedzeniach odbywających się w cyklach miesięcznych, do 15-go każdego miesiąca.
 
Korespondencję można dostarczać Zarządowi: 
  • pocztą służbową,
  • pocztą ogólną,
  • osobiście członkom zarządu.
Adres korespondencyjny: 
ZARZĄD PKZP przy NoOSG 
ul. Poprzeczna 1 
66-600 Krosno Odrzańskie. 


O kolejności rozpatrywania dokumentów decyduje data wpływu do Zarządu.

 

Skład Zarządu:

  • Pan Tomasz DESZCZ - przewodniczący - tel. 666 2099, 68 / 358 2099
  • mjr SG Roman JARYSZ - zastępca - tel. 666 2066,
  • Pan Edward HOLENIEWSKI - zastępca - tel. 666 2187,
  • Pani Dorota MICHALSKA - skarbnik - tel. 666 2236,
  • Pani Joanna TARARAKO - członek 

Księgowa PKZP przy NoOSG:

  • Pani Wioletta STASZCZAK - tel. 666 2176
do góry