Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania - Prawa Człowieka -

Nawigacja

Prawa Człowieka

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania

04.04.2012

Pełnomocnik Komendanta

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

ds. Ochrony Praw Człowieka

i Równego Traktowania
 

Kontakt:

adres do korespondencji: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Poprzeczna 1

 

Do zadań Pełnomocnika Komendanta ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania należy m.in.:

  1. Propagowanie praw człowieka i dbanie oich przestrzeganie w  Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.
  2. Bieżące monitorowanie działań Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej  pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.
  3. Współpraca oraz utrzymywanie  kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Straży Granicznej w dziedzinie ochrony praw człowieka.
  4. Monitorowanie  działań jednostek i komórek organizacyjnych Nadodrzańskiego Oddziału SG w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka.
  5. Propoagowanie zasady równego traktowania oraz dbanie o jej przestrzeganie wobec wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału SG.
  6. Reprezentowanie Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka oraz problematyce równego traktowania.
do góry