Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Skargi i wnioski -

Nawigacja

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

04.02.2010

SKARGI I WNIOSKI MOŻNA WNOSIĆ

DO KOMENDANTA NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

 

PISEMNIE NA ADRES:

66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE

UL. POPRZECZNA 1

 

ZA POMOCĄ TELEFAXU NA NUMER:

SEKRETARIATU

KOMENDANTA NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

FAX 68 358 2701

 

ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

e-mail:  ssnik.nadodrzanski@strazgraniczna.pl

ZA POŚREDNICTWEM ePUAP:

adres strony internetowej:

http://www.epuap.gov.pl

 

LUB USTNIE DO PROTOKOŁU:

KOMENDANT

Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

lub wyznaczeni przez niego zastępcy

w sprawach skarg i wniosków przyjmują

w poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.00 i 15.30 – 16.30

w siedzibie Komendy Oddziału przy ul. Poprzecznej 1 w Krośnie Odrzańskim


oraz

Funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontroli

przyjmują w powyższych sprawach

w dniach roboczych w godzinach 11.00 – 14.00

w siedzibie Komendy Oddziału przy ul. Poprzecznej 1 w Krośnie Odrzańskim

 

Ponadto w Placówkach Straży Granicznej NoOSG

KOMENDANCI PLACÓWEK SG

lub wyznaczeni przez nich zastępcy

w sprawach skarg i wniosków przyjmują
w siedzibie Placówki SG

w poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.00 i 15.30 – 16.30

całodobowo w powyższych sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany

 

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio

do Rzecznika Praw Obywatelskich:


 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa

telefon (+ 48 22) 55 17 700

fax. (+ 48 22) 827 64 53

e-mail  biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00

wtorki - piątki w godzinach od 9.00 do 15.00

telefon: (+ 48 22) 55 17 760, (+ 48 22) 55 17 811

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

(dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03


 

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach

(dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823


 

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 09:00 do 15:00

wtorek w godzinach od 10:00 do 17:00


 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

(dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25


 

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Strona główna RPO: www.rpo.gov.pl
Formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek

 

do góry