Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej PSG w Gorzowie Wlkp. -

Nawigacja

PSG w Gorzowie Wlkp.

PSG w Gorzowie Wlkp.

02.01.2010

Placówka NoOSG - Gorzów Wlkp.

ul. Strażacka 36A
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 721 13 20
fax. 95 721 13 25

sdo.gorzowwielkopolski@strazgraniczna.pl


Komendant: ppłk SG Krzysztof Słowik


W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant w siedzibie Placówki SG: w poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.00 i 15.30 – 16.30. Całodobowo w powyższych sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany.

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Z kart historii: Na przełomie października i listopada 1945 r. sformowano 2 oddziały Ochrony Pogranicza z miejscem postoju w Krośnie na Odrą. W jego skład wchodził Przejściowy Punkt Kontrolny w Kostrzynie nad Odrą. W roku 1948 oddział Ochrony Pogranicza funkcjonował jako 10 Brygada Ochrony Pogranicza, w której w skład wchodziły Komendy Oddziału, strażnice i przekształcone Przejściowe Punkty Kontrolne w Graniczne Placówki Kontrolne (GPK). W czerwcu 1950 r. 10 Brygadę Ochrony Pogranicza przemianowano na 9 Brygadę Wojsk Ochrony Pogranicza. Osiem lat później poszerzono nazwę Brygady na 9 Lubuską Brygadę Wojsk Ochrony pogranicza, która obowiązywała do 1976 r. a następnie zmieniona na Lubuską Brygadę Wojsk Ochrony Pogranicza, która funkcjonowała do listopada 1989 r.
16 maja 1991 r. sformowano Lubuski Oddział SG zarządzeniem nr 47 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który realizował swoje zadania do 31 maja 2009 r., zaś 01 czerwca 2009 r. został przemianowany na Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
W wyniku reorganizacji Nadodrzańskiego Oddziału SG, dostosowując położenie siedziby Placówek do realiów formalno-prawnych, z dniem 31 grudnia 2013 roku Placówka w Kostrzynie nad Odrą została zniesiona, a w jej miejsce powołano Placówkę Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwotnie PSG w Gorzowie Wielkopolskim miała swoją siedzibę w Kostrzynie nad Odrą. Z dniem 1 listopada 2014 r. placówka rozpoczęła funkcjonowanie w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Strażackiej 36a.

 
Podległa NoOSG Placówka Straży Granicznej w Gorzowie Wlkp. swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje powiaty strzelecko-drezdenecki i gorzowski. Z powiatu międzyrzeckiego gminy: Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew i Skwierzyna, natomiast z powiatu sulęcińskiego gminy Krzeszyce, Lubniewice, Słońsk i Sulęcin oraz z powiatu słubickiego gmina Górzyca.
do góry