Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej PSG w Jeleniej Górze -

Nawigacja

PSG w Jeleniej Górze

PSG w Jeleniej Górze

12.11.2013ul. Hirszfelda 15a, 
58-560 Jelenia Góra

tel. +48 75 769 94 00 (całodobowo)
fax. +48 75 769 94 05

Komendant: ppłk SG Lesław Siwka

 

Placówka Straży Granicznej w Jeleniej Górze powstała 01.10.2009 roku po połączeniu innych placówek SG.
 

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant w siedzibie Placówki SG: w poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.00 i 15.30 – 16.30. Całodobowo w powyższych sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany.

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 


Placówka zasięgiem swojego działania obejmuje powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, wałbrzyski, jaworski, świdnicki, złotoryjski, oraz miasto Jelenia Góra.

 

 

do góry