Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 12 cudzoziemców złamało obowiązujące przepisy i opuści nasz kraj - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

12 cudzoziemców złamało obowiązujące przepisy i opuści nasz kraj

Rafał Potocki
31.10.2017

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych 30 października 2017 r. przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, stwierdzono, że 12 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i musi opuścić terytorium naszego kraju.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 3 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Kolejnych 8 obcokrajowców (2 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Indii, 1 obywatela Libanu, 1 obywatelkę Rosji, 1 obywatelkę Chin oraz 1 obywatela Pakistanu) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby przebywać im legalnie na terytorium naszego kraju. Obywatel Libanu, który nielegalnie przekroczył granicę został w ramach readmisji uproszczonej został przekazany stronie niemieckiej. Trwają również czynności zmierzające do przekazania w ramach readmisji obywatelki Chin. Obywatelka Rosji narodowości czeczeńskiej, która nadużyła procedury uchodźczej, do czasu zakończenia postępowania zobowiązującego ją do powrotu przebywać będzie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. W Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców przebywał będzie również obywatel Pakistanu, który zostanie przekazany do państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku azylowego. Pozostali cudzoziemcy, po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Funkcjonariusze NoOSG zatrzymali również 1 obywatela Bośni i Hercegowiny, który przekroczył granicę wbrew przepisom, gdyż nie posiadał dokumentów do tego uprawniających. Po ustaleniu, że posiada on ważny tytuł pobytowy na terytorium UE, pouczony został o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy mężczyznę ukarano mandatem karnym.

 

do góry