Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 17 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące ich do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

17 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące ich do powrotu

Rafał Potocki
02.11.2017

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych 31 października 2017 r. oraz 1 listopada 2017 r. przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, stwierdzono, że 17 otrzymało decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 14 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Kolejnych 3 obcokrajowców (obywatela Ukrainy,  Rosji oraz Ghany) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby przebywać im legalnie na terytorium naszego kraju. Cudzoziemcy, po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. 

do góry