Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 20 cudzoziemców naruszyło przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

20 cudzoziemców naruszyło przepisy

Rafał Potocki
06.11.2017

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w ten weekend stwierdzono, że 20 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 12 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione. Kolejnych 8 obcokrajowców (5 obywateli Ukrainy, 1 obywatela Tadżykistanu, 2 obywateli Pakistanu) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju. Jeden z obywateli Ukrainy oraz obywatele Pakistanu, którzy przekroczyli granicę wbrew przepisom, gdyż nie posiadali dokumentów do tego uprawniających zostali przekazani w ramach readmisji uproszczonej, obywatel Ukrainy stronie czeskiej, a obywatele Pakistanu stronie niemieckiej. Pozostali cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. 

 

do góry