Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 15 cudzoziemców naruszyło przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

15 cudzoziemców naruszyło przepisy

Rafał Potocki
08.11.2017

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w dniach 6-7 listopada stwierdzono, że 15 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy i opuści terytorium naszego kraju.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 7 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać lub pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione.

Kolejnych 8 obcokrajowców (4 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Gruzji, 1 obywatela Indii oraz 1 obywatela Mołdowy) zatrzymano podczas kontroli legalności pobytu, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby przebywać im legalnie na terytorium naszego kraju.

Cudzoziemcy, po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

do góry