Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wystąpił o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, a następnie nielegalnie wyjechał. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wystąpił o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, a następnie nielegalnie wyjechał.

Rafał Potocki
13.12.2017

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki Straży Granicznej w Świecku zatrzymali obywatela Gruzji, który złożył do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium naszego kraju, a potem nielegalnie przekroczył polsko-niemiecką granicę

Wczoraj (12.12.2017 r.) funkcjonariusze SG zatrzymali do kontroli wjeżdżający do naszego kraju samochód osobowy marki mercedes. Pasażerem pojazdu był obywatel Gruzji. Podczas kontroli legalności pobytu okazało się, że w paszporcie 22-letniego cudzoziemca znajduje się odcisk stempla, który potwierdzał złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do Wojewody Wielkopolskiego. Zgodnie z przepisami umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemców do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Mężczyzna został zatrzymany. Komendant Placówki SG w Świecku wszczął postępowanie administracyjne w celu zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Wobec obywatela Gruzji zastosowano środki alternatywne do detencji. Zgodnie z wydanym postanowieniem, do czasu zakończenia postępowania administracyjnego mężczyzna zobowiązany został do zamieszkiwania w wyznaczonym miejscu oraz regularnego zgłaszania się do Placówki SG w Poznaniu-Ławicy.

do góry