Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 11 decyzji zobowiązujących do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

11 decyzji zobowiązujących do powrotu

Rafał Potocki
19.12.2017

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych wczoraj przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzono, że 12 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy. 11 z nich otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 5 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione. Podczas kontroli legalności pobytu zatrzymano także 3 obywateli Ukrainy, 1 obywatela USA, 1 obywatela Kanady oraz 1 obywatela Mołdowy gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju lub cel i warunki ich pobytu nie były zgodne z deklarowanymi. Cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Ponadto zatrzymano 1 obywatela Sudanu. Po ustaleniu, że posiada on ważny tytuł pobytowy na terytorium UE, pouczono go o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemca ukarano mandatem karnym. 

do góry