Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 21 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

21 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy

Rafał Potocki
27.12.2017

W wyniku kontroli legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia przeprowadzonych w ciągu kilku ostatnich dni przez funkcjonariuszy z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzono, że 21 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 4 obywateli Ukrainy, którzy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby pracować w innym kraju. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione. Podczas kontroli legalności pobytu zatrzymano także 5 obywateli Ukrainy, 1 obywatela Uzbekistanu oraz 1 obywatela Macedonii gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju lub cel i warunki ich pobytu nie były zgodne z deklarowanymi. Zatrzymano również 3 obywateli Ukrainy, gdyż nielegalnie wykonywali pracę na terytorium naszego kraju.

Cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

Ponadto zatrzymano 2 obywateli Turcji, 2 obywateli Tajwanu,1 obywatela Meksyku, 1 obywatela Iranu oraz 1 obywatela Erytrei. Po ustaleniu, że cudzoziemcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono ich o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemców ukarano mandatami karnymi.

 

do góry