Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wystąpił o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, a następnie nielegalnie wyjechał - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wystąpił o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce, a następnie nielegalnie wyjechał

Rafał Potocki
04.01.2018

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki Straży Granicznej w Świecku zatrzymali obywatela Ukrainy, który złożył do Wojewody Łódzkiego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium naszego kraju, a potem nielegalnie przekroczył polsko-niemiecką granicę.

Wczoraj (03.01.2.18 r.) funkcjonariusze zatrzymali do kontroli wjeżdżający do naszego kraju samochód osobowy marki Fiat Doblo. Kierowcą pojazdu był obywatel Ukrainy. Podczas kontroli legalności pobytu okazało się, że w paszporcie 22-letniego cudzoziemca znajduje się odcisk stempla, który potwierdzał złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do Wojewody Łódzkiego. Zgodnie z przepisami umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemców do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. Mężczyzna został zatrzymany. Komendant Placówki Straży Granicznej w Świecku wszczął postępowanie administracyjne w celu zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Wobec obywatela Gruzji zastosowano środki alternatywne do detencji. Zgodnie z wydanym postanowieniem, do czasu zakończenia postępowania administracyjnego mężczyzna zobowiązany został do zamieszkiwania w wyznaczonym miejscu oraz regularnego zgłaszania się do Placówki SG w Łodzi.

do góry