Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nie wykonali decyzji i zostaną doprowadzeni do granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nie wykonali decyzji i zostaną doprowadzeni do granicy

Rafał Potocki
09.01.2018

Siedmioosobową rodzinę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, która nadużyła procedury uchodźczej oraz nie wykonała decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia naszego kraju, zatrzymali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku.

Wczoraj (08.01.2018 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku zatrzymali 7-osobową rodzinę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. W wyniku dokonanych sprawdzeń okazało się, że cudzoziemcy nadużyli procedury uchodźczej oraz nie wykonali decyzji zobowiązującej ich do opuszczenia naszego kraju. Cudzoziemcy złożyli wnioski o objęcie ich ochroną międzynarodową i nielegalnie przekroczyli polsko-niemiecką granicę. Zgodnie z przepisami osoba ubiegająca się o przyznanie ochrony międzynarodowej po złożeniu wniosku powinna we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców i nie może opuszczać Polski. Po przekazaniu ich przez stronę niemiecką, cudzoziemcy otrzymali ostateczną decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o odmowie nadania statusu uchodźcy i odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej, zgodnie z którą powinni opuścić terytorium naszego kraju, czego nie uczynili. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Łodzi, której Komendant zobowiązał ich do powrotu. Zamiast wyjechać, ponownie nielegalnie przekroczyli granicę i udali się do Niemiec.

W związku z faktem, iż cudzoziemcy uchylali się od wykonania obowiązków określonych w decyzji zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w celu przymusowego wykonania decyzji. Obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej zostaną pod konwojem doprowadzeni do przejścia granicznego. 

do góry