Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nielegalnie pracowali - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalnie pracowali

Rafał Potocki
09.01.2018

Ujawnienie 4 nielegalnie pracujących w Polsce cudzoziemców, to efekt prowadzonych przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej kontroli legalności zatrudnienia.

W wyniku zakończonych wczoraj kontroli legalności zatrudnienia, funkcjonariusze z Placówki SG w Kłodzku ustalili, że 2 obywateli Ukrainy pracowało nielegalnie. Natomiast funkcjonariusze z Placówki SG w Kaliszu stwierdzili nielegalne wykonywanie pracy przez 1 obywatela Ukrainy oraz 1 obywatela Bangladeszu. Żaden z cudzoziemców nie posiadał niezbędnego zezwolenia na pracę, w związku z czym naruszyli przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wszyscy przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli stosowne wyjaśnienia. Czynności zakończyły się wydaniem każdemu z cudzoziemców decyzji zobowiązującej do powrotu oraz określającej w niej termin opuszczenia terytorium RP w ciągu 30 dni i zakazując wjazdu na to terytorium naszego kraju przez rok. Wobec właścicieli firm, którzy popełnili wykroczenia zatrudniając nielegalnie cudzoziemców zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Grozi im kara grzywny nie mniejsza niż 3000 zł. 

do góry