Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Granica wewnętrzna jest strzeżona - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Granica wewnętrzna jest strzeżona

Rafał Potocki
10.01.2018

Potwierdzeniem skuteczności działań realizowanych przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału SG jest zatrzymanie przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Świecku 8 cudzoziemców którzy usiłowali lub nielegalnie przekroczyli granicę.

Wczoraj, 09.01.18r. funkcjonariusze z Placówki SG w Świecku zatrzymali 4 obywateli Indii, 2 obywatelki Chin, 1 obywatelkę Ukrainy oraz 1 obywatela Rosji. W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu okazało się, że obywatele Indii oraz obywatele Rosji i Ukrainy nielegalnie przekroczyli polsko-niemiecką granicę. Po potwierdzeniu, że obywatele Indii oraz obywatelka Ukrainy posiadają legalny pobyt w naszym kraju, przypomniano im o obowiązku posiadania dokumentów podczas przekraczania granicy. Natomiast wobec obywatela Rosji, który złożył do Wojewody Mazowieckiego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium naszego kraju, a potem nielegalnie przekroczył polsko-niemiecką granicę, Komendant Placówki Straży Granicznej w Świecku wszczął postępowanie administracyjne w celu zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Dwie obywatelki Chin, które usiłowały wjechać do naszego kraju bez dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu zostaną w ramach readmisji uproszczonej przekazane stronie niemieckiej.

Za nielegalne przekroczenie lub usiłowanie przekroczenia granicy wszystkich cudzoziemców ukarano mandatami karnymi.

 

do góry