Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę

Rafał Potocki
15.01.2018

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki SG w Świecku zatrzymali 10 cudzoziemców którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę. Czworo z nich nadużyło procedury uchodźczej.

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki SG w Świecku w pociągu relacji Warszawa -Berlin zatrzymali 2 rodziny obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej – w sumie 10 osób. 6 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej ( w tym czworo dzieci) usiłowało nielegalnie przekroczyć granicę, zamiast dobrowolnie wykonać decyzję zobowiązującą ich do powrotu. Z uwagi na stan zdrowia jednego z dzieci, wobec cudzoziemców zastosowano środki alternatywne polegające na zobowiązaniu obcokrajowców do pozostawania pod stałym adresem zamieszkania oraz stawiennictwa w wyznaczonych terminach  do Placówki Straży Granicznej. Rodzice drugiej 4-osobowej rodziny złożyli wniosek o objęcie ich oraz ich dzieci ochroną międzynarodową. Zamiast we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę. Również wobec tych obcokrajowców, że względu na stan zdrowia zastosowano środki alternatywne i nakazano pobyt w Ośrodku Recepcyjnym Urzędu do spraw Cudzoziemców Podkowa Leśna-Dębak.


 

do góry