Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 15 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

15 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy

Rafał Potocki
16.01.2018

Potwierdzeniem skuteczności działań funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG jest zatrzymanie w ciągu jednego dnia 15 cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące ich przepisy.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymanych zostało 4 obywateli Ukrainy, których cel i warunki ich pobytu nie były zgodne z deklarowanymi. Cudzoziemcy posiadali wizy w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystali je, aby wyjechać do innego kraju UE. W związku z powyższym posiadane przez nich wizy zostały unieważnione. Cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju.

W wyniku kontroli legalności pobytu zatrzymano także 5 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Pakistanu, 1 obywatela Rosji, 1 obywatela Indii, 1 bezpaństwowca oraz 1 obywatela Tunezji, gdyż obcokrajowcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju lub cel i warunki ich pobytu nie były zgodne z deklarowanymi.

2 obywateli Pakistanu, 1 obywatela Indii, 1 bezpaństwowca oraz 1 obywatela Tunezji po potwierdzeniu przez Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, że cudzoziemcy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium UE, pouczono o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Za nielegalne przekroczenie granicy mężczyzn ukarano mandatami karnymi.

Natomiast 5 obywateli Ukrainy oraz obywatela Rosji zobowiązano do powrotu, orzekając jednocześnie wobec nich zakaz wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

 

do góry