Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Obywatele Albanii z fałszywymi dokumentami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatele Albanii z fałszywymi dokumentami

Rafał Potocki
29.01.2018

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kaliszu zatrzymali dwóch obywateli Albanii, którzy posługiwali się podrobionymi dokumentami.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Kaliszu zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki volkswagen. Kierowca 24-letni obywatel Albanii oraz pasażer 22-letni obywatel Albanii do kontroli okazali albańskie prawa jazdy oraz kserokopie francuskich dokumentów pobytowych. Prawa jazdy wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy co do ich autentyczności. Przeczucie nie myliło pograniczników, dokumenty okazały się podrobione. Cudzoziemcy zostali zatrzymani. Dzięki Polsko-Niemieckiemu Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych ustalono, że zatrzymani cudzoziemcy starają się się o ochronę międzynarodową we Francji i przebywają na terytorium naszego kraju nielegalnie. W toku prowadzonych czynności mężczyźni, za posługiwanie się podrobionymi dokumentami dobrowolnie poddali się karze grzywny w wysokości po 1500 zł. Natomiast za nielegalny pobyt na terytorium naszego kraju ukarano ich mandatami karnymi. Cudzoziemców, którzy posiadają ważne tytuły pobytowe na terytorium Francji, pouczono o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało.

do góry