Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 17 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

17 cudzoziemców złamało obowiązujące ich przepisy

Rafał Potocki
16.02.2018

W wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymano 17 cudzoziemców, którzy złamali obowiązujące ich przepisy.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych od 14 do 15.02.18 r. przez funkcjonariuszy z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG zatrzymany został 1 obywatel Ukrainy, którego cel i warunki ich pobytu nie były zgodne z deklarowanymi. Cudzoziemiec posiadał wizę w celu podjęcia pracy w Polsce, a w rzeczywistości wykorzystał ją, aby wyjechać do innego kraju UE. W związku z powyższym posiadana przez niego wiza została unieważniona. 

W wyniku kontroli legalności pobytu zatrzymano także 7 obywateli Indii,3 obywateli Ukrainy, 2 obywateli Gruzji, 2 obywateli Mołdawii oraz 1 obywatela Kirgistanu gdyż cudzoziemcy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen bądź nie posiadali dokumentów pobytowych, które pozwoliłyby im przekroczyć granicę i przebywać legalnie na terytorium naszego kraju.

Wobec wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne zobowiązujące ich do powrotu. 6 obywateli Indii do czasu zakończenia postępowania przebywać będzie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, natomiast wobec kolejnego obywatela Indii oraz 1 obywatela Ukrainy zastosowano środki alternatywne do detencji w postaci nakazu przebywania w miejscu wyznaczonym oraz regularnego zgłaszania się do Placówki Straży Granicznej.

Kolejnego cudzoziemca- obywatela Jordanii zatrzymano w związku z usiłowaniem oraz nielegalnym przekroczeniem granicy. Po potwierdzeniu, że mężczyzna posiada ważny tytuł pobytowy na terytorium UE, pouczono go o obowiązku niezwłocznego powrotu do kraju, które to zezwolenie wydało. Natomiast za nielegalne przekroczenie granicy cudzoziemca ukarano mandatem karnym.

 

do góry