Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję ….” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję ….”

Rafał Potocki
06.03.2018

Dziś, 6 marca 2018 r. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Gen. bryg. SG Wojciech Skowronek - Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odebrał ślubowanie od 8 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Uroczystość odbyła się w Komendzie NoOSG w Krośnie Odrzańskim z udziałem pocztu sztandarowego, kadry kierowniczej NoOSG, rodzin funkcjonariuszy oraz zaproszonych gości. Komendant, pogratulował ślubującym wstąpienia w szeregi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i wyraził nadzieję, że słowa roty ślubowania staną się dla nich zobowiązaniem do wytrwałej służby dla naszej ojczyzny. Podkreślił, że zakładając mundur funkcjonariusza Straży Granicznej należy pamiętać, by nosić go z dumą i szacunkiem. Zaznaczył, że każdy funkcjonariusz powinien strzec dobrego imienia służby, honoru i godności. Komendant NoOSG gen.bryg. SG Wojciech Skowronek skierował również podziękowania i gratulacje rodzicom ślubujących funkcjonariuszy. Już za kilka dni funkcjonariusze, którzy dzisiaj ślubowali rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie, po którym zostaną skierowani do pełnienia służby w Placówkach Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.


 

W Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w dalszym ciągu prowadzony jest nabór do służby.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

- o nieposzlakowanej opinii,

- która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzystająca w pełni z praw publicznych,

- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,

- gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),

- która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej:

http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/komenda/nabor-do-sluzby/7457,Nabor-do-sluzby.html


 

do góry