Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa -

Nawigacja

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

28.04.2015

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy NoOSG w Krośnie Odrzańskim utworzona jest przez funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów NoOSG.
Celem działalności jest udzielanie swoim członkom pomocy materialnej w formie pożyczek. Fundusz zapomogowy w naszej kasie nie został utworzony.
Pieczę nad właściwym funkcjonowaniem KZP sprawuje pochodzący z wyboru Zarząd. Rozpatruje on całość korespondencji dotyczącej kasy na swoich posiedzeniach odbywających się w cyklach miesięcznych, do 15-go każdego miesiąca.
 
Korespondencję można dostarczać Zarządowi: 
  • pocztą służbową,
  • pocztą ogólną.
Adres korespondencyjny: 
ZARZĄD KZP przy NoOSG 
ul. Poprzeczna 1 
66-600 Krosno Odrzańskie

Adres e-mail:
kzp.noosg@strazgraniczna.pl 
 
Rachunek bankowy PKZP: Santander Oddział Krosno Odrz. nr 79 1090 1551 0000 0000 5500 0301


O kolejności rozpatrywania dokumentów decyduje data wpływu do Zarządu.

 

Skład Zarządu KZP:

  • Przewodniczący: Tomasz STEFANIAK (tel. 666 2443 / 68 358 2443) 
  • Sekretarz: Magdalena KORYTKOWSKA (tel. 666 2104 / 68 358 2104)
  • Członek: Joanna TARARAKO (tel. 666 2270 / 68 358 2270)

Skład Komisji Rewizyjnej KZP:

  • Przewodniczący: Andrzej POLAK (tel. 666 2052 / 68 358 2052)
  • Sekretarz: Aleksandra TOWPIK (tel. 666 2231 / 68 358 2231)
  • Członek: Justyna MATUSZEWSKA (tel. 666 2321 / 68 358 2321)

Księgowa KZP (dyżury telefoniczne księgowych odbywają się w każdą środę w godz. 15:15 - 16:15 pod nw. numerami telefonu):

  • Elżbieta KAŚKÓW-ŻUR (tel. IP 666 2403 / po linii miejskiej: 68 358 2403)
  • Agnieszka ZIĘBA (tel. IP 666 2105 / po linii miejskiej: 68 358 2105)

 KOMUNIKAT!!!
"W związku z licznymi pytaniami dot. udzielania pożyczek członkom Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy NoOSG (dotyczy również emerytów) informuję, że w dalszym ciągu każdy członek KZP może wnioskować o przydzielenie pożyczki na zasadach określonych w Statucie i Regulaminie Finansowym. Jedyna zmiana, jaka nastąpiła dotyczy poręczycieli. Zgodnie z nową Ustawą o kasach zapomogowo-pożyczkowych z dnia z dnia 11 sierpnia 2021 r. /Dz.U.2021.1666/, poręczycielem może być tylko osoba wykonująca pracę zarobkową u pracodawcy, u którego działa KZP ( art. 35 ust.4 cyt. ustawy)."

 

Szanowni Państwo!
Informujemy, że członkowie Zarządu KZP będą podpisywali kartę obiegową osoby odchodzącej na emeryturę tylko i wyłącznie po wcześniejszym kontakcie drogą e-mail z księgowymi  KZP, w celu ustalenia stanu faktycznego czy dana osoba jest członkiem KZP czy nie, a także jaki posiada wkład finansowy oraz zadłużenie. Po podpis z kartą obiegową należy przyjść z wydrukiem e-mail stwierdzającym czy dana osoba jest członkiem KZP czy nie, a także z wypełnionym właściwym wnioskiem np. o pozostanie w KZP po przejściu na emeryturę lub prośbą o przeksięgowanie wkładu na poczet pożyczki i skreślenie z listy członków.

do góry