Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 65 cudzoziemców pracowało nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

65 cudzoziemców pracowało nielegalnie

Rafał Potocki
02.10.2017

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Poznaniu-Ławicy ujawniono 65 cudzoziemców, którzy pracowali bez wymaganych zezwoleń.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Poznaniu-Ławicy przeprowadzili w jednej z agencji pracy tymczasowej z siedzibą w Poznaniu, kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP. Podczas weryfikacji dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie 109 obcokrajowców stwierdzono, że 65 cudzoziemców - 27 obywateli Ukrainy oraz 38 obywateli Mołdawii, pracowało bez wymaganego zezwolenia na pracę. Obcokrajowcy wykonywali zlecone czynności produkcyjne, porządkowe lub budowlane.

Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 tysiące złotych, natomiast w przypadku pracowników nie mniejsza niż 1000 zł.


 

do góry